Miał I A kl. 20 ZG SOBIESKI

– Uziarnienie 20 – 0 mm
– Wartość opałowa: 20 000 – 20 999 [kJ/kg]
– Popiół 7 – 13%
– Siarka: maks. 1,2%

Miał jest sortymentem produkowanym w największych ilościach. Głównymi odbiorcami tego sortymentu są elektrownie i elektrociepłownie. Miał to najdrobniejszy rodziaj węgla, który jest także wykorzystywany do spalania w gospodarstwach domowych w przystosowanych do tego piecach. Jest najtańszym paliwem opałowym dostępnym na rynku. Miał płukany I A jest najbardziej kaloryczny i charakteryzuje się niewielką ilością popiołu jaka zostaje po spaleniu.