Orzech II ZG SOBIESKI

– Uziarnienie 60 – 25 mm
– Wartość opałowa: powyżej 21 500 [kJ/kg]
– Popiół 6 – 12%
– Siarka: maks. 1,2%

Orzech to węgiel płomienny o uziarnieniu najbardziej korzystnym do stosowania w gospodarstwach domowych we wszystkich typach palenisk rusztowych. Orzech jest węglem o kaloryczności węgla grubego w ofercie producenta. Charakteryzuje się niską zawartością popiołu.