Orzech ZG JANINA

– Uziarnienie 80 – 35 mm
– Wartość opałowa: powyżej 21 500 [kJ/kg]
– Popiół 3 – 9%
– Siarka: maks. 1,1%

Orzech to węgiel płomienny o uziarnieniu najbardziej korzystnym do stosowania w gospodarstwach domowych we wszystkich typach palenisk rusztowych. Orzech jest węglem o kaloryczności węgla grubego w ofercie producenta. Charakteryzuje się niską zawartością popiołu.